Skatt

"Advokaterna har en stark känsla för kommersiella frågor och är särskilt bra på transaktionsuppdrag."*

Skatterätt är av stor betydelse vid företagsförvärv, etableringar och olika typer av affärstransaktioner, i Sverige och utomlands. Framförallt internationellt spelar skatterätten ofta en direkt avgörande roll i genomförandet.

Vi har erfarenhet av att hjälpa svenska och internationella banker, investeringsfonder, privata investerare och publika företag med skatterättsliga uppdrag. Till våra klienters förfogande har vi ett antal skattejurister med stort affärskunnande och lång erfarenhet av att hjälpa till med skattemässiga granskningar och skattestrukturer. En av våra viktigaste styrkor är att vi har ett väl utvecklat samarbete med affärsjurister över hela världen, vilket innebär att vi kan hantera både stora och små uppdrag i internationell skatterätt.

*Chambers and Partners, klientreferens.

quoteTeamet begränsar frågan till vad som verkligen är viktigt för oss. De tar aldrig betalt för mer än nödvändigt och är tillförlitliga och levererar i tid.

- Chambers and Partners

Våra specialister inom detta område

 Till alla våra medarbetare

Föredrag