Private equity

"På Delphi får du mer senior uppmärksamhet, vilket jag föredrar."*

Private equity är ett viktigt kompetensområde i vår verksamhet. Från vårt juridiska perspektiv handlar private equity framförallt om att hjälpa svenska och internationella private equity-fonder och deras portföljbolag med allt från investeringar och avyttringar till investeringsförhandlingar och noteringar.

Vårt team av jurister har lång erfarenhet av att skapa strukturer och hjälpa till vid fondbildningar. Utöver det arbetar vi även med att ge stöd till investerare och utvärdera fondupplägg. En av våra viktigaste styrkor vad gäller private equity är vårt internationella samarbete som gör det möjligt för oss att erbjuda rådgivning till fonder och portföljbolag över hela världen.

*Chambers and Partners, klientreferens.

quoteTeamet är extremt omtyckt. Vi uppskattade byråns förmåga att skapa ett team av experter från olika områden som arbetade sömlöst tillsammans.

- Chambers and Partners

Våra specialister inom detta område

 Till alla våra medarbetare

Föredrag