Outsourcing

"Advokaterna hade djup kunskap om vår kärnverksamhet, var kundorienterade och erbjöd bred kompetens inom många områden."*

Delphi har ett av de största och mest erfarna outsourcingteamen i Sverige. Vid outsourcing är både tjänsterna och avtalet komplexa. Tjänsterna är ofta avgörande för verksamheten. Avtalen löper under lång tid vilket gör att flexibilitet och förutsebarhet är centralt. Samtidigt finns det stora fördelar att vinna, både vad gäller pris, kompetens och just flexibilitet.

Vi vet att sourcing-projekt kräver såväl kompetens inom flera olika rättsområden som affärsmässigt fokus. Därför har vi, som den enda svenska advokatbyrån, samlat olika juridiska kompetenser och erfarenheter i en och samma specialistgrupp. Vi har lång erfarenhet från olika former av sourcing-projekt, traditionell IT-outsourcing, business process outsourcing (BPO), HR Outsourcing och innovativa multisourcing-upplägg baserade på exempelvis off- eller nearshoring och cloud computing. De senaste fem åren har Delphi medverkat i mer än hundra outsourcingprojekt.

Resultaten från vår satsning på outsourcing är tydliga. Delphi har hjälpt klienter vid flera av de största och mest komplexa sourcing-projekten i Norden och är topprankat inom IT och outsourcing av de centrala rankinginstituten.

*Chambers and Partners, klientreferens.

quoteThey are skilled in explaining legal issues to commercial audiences and understand the challengers we face.

- Chambers and Partners

Våra specialister inom detta område

 Till alla våra medarbetare

Föredrag