Offentlig upphandling

“Advokaterna här bildar ett lysande team och arbetar fantastiskt tillsammans även under svår tidspress.”*

Upphandling upplevs ofta som något komplicerat och administrativt betungande som tar stora resurser i anspråk. Men samtidigt finns det stora vinster att göra. Såväl rent ekonomiska vinster som mer långsiktiga effektivitetsvinster för upphandlande myndigheter och enheter som tar kontroll över sin inköpsprocess.

I verksamhetsområdet med fokus på offentlig upphandling har vi samlat några av Sveriges ledande jurister på upphandlingsjuridik. De arbetar huvudsakligen med offentlig upphandling och näraliggande rättsområden och är därför ständigt uppdaterade på den senaste utvecklingen inom området. Men även om vi behärskar upphandlingsjuridiken är vi samtidigt medvetna om att juridiken i sig inte är ett mål utan ett medel. Vi arbetar därför alltid med slutmålet – den goda affären – i fokus.

*Chambers and Partners, klientreferens.

 

quoteVi uppskattar juristernas lyhördhet, deras förmåga att uttrycka sig på ett tydligt och rakt sätt samt att de arbetar snabbt och effektivt.

- Chambers and Partners

Våra specialister inom detta område

 Till alla våra medarbetare

Föredrag