Insolvens & rekonstruktion

"Bra på att samordna arbetet och förstå företagsklimatet."*

Vårt team som arbetar med insolvens består av ett flertal jurister med mångårig och bred erfarenhet som konkursförvaltare och företagsrekonstruktörer.

Vi har kompetens och resurser att handlägga konkurser och rekonstruktioner av företag av mycket stor omfattning och med betydande komplexitet inom skilda branscher. Ett exempel är Saab Automobile-konkurserna, som sammantaget sett är den mest omfattan­de konkursen i Sverige i modern tid.

Företagsrekonstruktioner innefattar inte sällan ett antal segment som behöver utvärderas och omstruktureras, såsom legal struktur, finansiellt, produktsortiment, produktion och management. Företagsrekonstruktioner kräver oftast också relativt omfattande förarbete och formalia, allt under mycket stor tidspress. Våra jurister har den erfarenhet och kompet­ens som krävs för en snabb och effektiv handläggning och för att samordna de resurser och åtgärder som identifieras i varje enskilt fall.

Vi har också lång erfarenhet av att biträda aktieägare, styrelser, företagsledningar, långivare och andra intressenter med legal utvärdering och proaktiv och preventiv rådgivning vid finansiella krissituationer.


*Chambers and Partners, klientreferens.

quoteThe lawyers are great - diligent, business-oriented and client-focused.

- Chambers and Partners

Våra specialister inom detta område

 Till alla våra medarbetare

Föredrag