Life science

“Teamet har en god och solid förståelse för sjukvårdsindustrin. Juristerna är proaktiva och engagerade i arbetet.”*

Vi har lång erfarenhet av arbete med företag verksamma i life science-industrin. Våra jurister har djup teknisk kunskap inom de juridiska områden som är vanligt förekommande och bland våra klienter finns företag som utvecklar produkter, tjänster och investerar i life science-industrin.

Vi hjälper våra klienter med generell affärsjuridik i den löpande verksamheten och i samband med transaktioner eller mer branschspecifika juridiska frågor. Här ingår allt från upprättande av investerings- och licensavtal och regulatoriska frågor till rådgivning kring varumärkesfrågor och intrång i immateriella rättigheter.

*Chambers and Partners, klientreferens.

quoteDelphi visar på djup förståelse för vår verksamhet. Byrån är kunnig, enkel att ha att göra med och har en modern känsla.

- Chambers and Partners

Våra specialister inom detta område

 Till alla våra medarbetare

Föredrag