Immaterialrätt & marknadsföring

"Pragmatiska, skickliga och lyhörda."*

I en tid där många företag bygger sina framgångar på hög specialisering och teknisk spjutspetskompetens är de immateriella rättigheterna ofta företagets största tillgång. Våra specialister ger proaktiva och strategiska råd hur företagen skyddar sina immateriella rättigheter i form av upphovsrätt, varumärken, designrättigheter och patent. När klienten måste gå till domstol för att skydda sina rättigheter agerar vi ofta med snabba interimistiska åtgärder men har också lång erfarenhet av att hjälpa företag som påstås göra intrång. Vi har hjälpt många företag inom film- och mediebranscherna att kommersialisera böcker och andra IP-tillgångar genom bl.a. licens- och överlåtelseavtal.

Delphi är en av få svenska advokatbyråer som har en nischad kompetens när det gäller företagshemligheter och know-how, ett område där vi varit ombud i mer än tjugo domstolsprocesser och skiljeförfaranden. På marknadsföringsområdet hjälper vi klienter bl.a. med att granska reklamkampanjer, att processa i Marknadsdomstolen i mål om vilseledande marknadsföring, snyltning och efterbildning och att hantera ärenden mot Konsumentombudsmannen. 

*Chambers and Partners, klientreferens.

quoteJuristerna hade intresset och förmågan att djupt engagera sig själva i de tekniska frågorna. De förstod verkligen vad som var viktigt och jag tror inte att vi hade kunnat få ett bättre resultat.

- Chambers and Partners

Våra specialister inom detta område

 Till alla våra medarbetare

Föredrag