Företagsöverlåtelser

”Deras tjänster är förstklassiga och kostnadseffektiva. De arbetar verkligen med ärendet och ger sig aldrig.”*

Företagsöverlåtelser är ett av Delphis kärnområden. Vi har omfattande erfarenhet av både stora och komplicerade transaktioner. Våra klienter är köpare, säljare och finansiella rådgivare i auktionsprocesser och i traditionella förvärv.

Vi är erfarna projektledare inom detta verksamhetsområde och arbetar alltid med målsättning att uppnå bästa möjliga resultat för våra uppdragsgivare.

Oavsett storlek är företagsöverlåtelser oftast komplexa och förenade med många risker. Säker juridisk rådgivning bygger på bred erfarenhet och på kunskap inom många rättsområden. Delphi är en fullservicebyrå. Det innebär att klienten får kvalificerad rådgivning inom alla de områden som kan komma i fråga i en transaktion, bl.a. miljörätt, IT, immaterialrätt, skatt, arbetsrätt och finansiering.

*Chambers and Partners, klientreferens.

quoteDelphis jurister är ovanligt affärsdrivna i sitt tillvägagångssätt och har åstadkommit resultat i alla de transaktioner som vi har genomfört tillsammans.

- Chambers and Partners

Våra specialister inom detta område

 Till alla våra medarbetare

Föredrag