EU & konkurrens

"Teamet har god affärsförståelse."*

Konkurrensrätten berör i stort sett alla företag oavsett storlek. Vid överträdelser kan sanktionerna bli kännbara för företaget och dess företrädare. Trots att sanktionerna skärpts under senare år kan konkurrensrätten i många situationer användas till företagets och företrädarnas fördel.

Vårt team har lång erfarenhet av att förebygga och hantera konkurrensrättsliga risker. Vi granskar transaktioner och avtal, bedömer missbruk av dominerande ställning samt hjälper till i kontakter med Konkurrensverket och Europeiska kommissionen. Vi arbetar med compliance-program, assisterar klienten vid gryningsräder och agerar ombud i domstolsprocesser och skiljeförfaranden.

Våra jurister arbetar även med uppdrag rörande fri rörlighet, statligt stöd och regulatoriska frågor. Vi bedömer om svensk lagstiftning är förenlig med EU-rätten, gör tolkningar av EU-rättslig lagstiftning och håller utbildningar.

Klientens behov styr hur vi arbetar. Därför blir vi extra glada när våra klienter beskriver oss som ett team med god affärsförståelse. Det är nämligen exakt så vi vill uppfattas.

*Chambers and Partners, klientreferens.

quoteThis team is always on the alert and very skilled in its area of expertise.

Våra specialister inom detta område

 Till alla våra medarbetare

Föredrag