Energi & naturresurser

Energi och naturresurser är affärsområden under snabb utveckling som kräver djup branschkunskap kombinerat med ett detaljerat expertkunnande inom ett stort antal olika rättsområden. Här inkluderas allt från tekniskt kunnande till att ständigt vara uppdaterad vad gäller de snabba förändringar som präglar dagens energimarknader.

Vårt kunnande inom energi och naturresurser omfattar juridiska områden som tvistlösning, entreprenad, företagsförvärv, projektfinansiering och miljöfrågor. Våra jurister har stor erfarenhet från handel och distribution av olja och gas, frågor kring förnyelsebar energi samt kraftindustrin generellt. Här inkluderas bland annat frågor om tillämpningen av gas- och oljeförsäljningsavtal, avtal om produktionsandelar och energiinvesteringar samt internationella skiljeförfaranden om prissättning på naturgas.

quoteThe lawyers are great - diligent, business-oriented and client-focused.

- Chambers and Partners

Våra specialister inom detta område

 Till alla våra medarbetare

Relaterat

    Föredrag