Dataskydd & integritet

"Advokaterna är verkligen intresserade av sina klienter och de har stor kunskap inom området."*

Vi har lång erfarenhet av dataskyddsfrågor och har följt arbetet med framtagande av dataskyddsförordningen (GDPR) från första förslaget. Vi har kontinuerligt uppdrag inom områdena integritetsskydd och informationssäkerhet och ett stort antal jurister förbereder just nu företag inför de nya regler för behandling av personuppgifter som träder i kraft 25 maj 2018. Vi hjälper bland annat till med kartläggning av personuppgiftshantering, åtgärdsplaner och implementering av dataskyddsförordningens krav i verksamheten liksom att se över och anpassa policys, rutiner, samtycken, informationstexter och biträdesavtal m.m.

Är ni redo för den nya personuppgiftslagstiftningen? Ladda ner vår broschyr för att läsa mer om vad den nya dataskyddsförordningen innebär för ditt företag.

Vi följer aktivt utvecklingen och tillämpningen av dataskyddsförordningen och uppdaterar löpande vår blogg Delphi Data Protection Blog med nyheter på området.

*Chambers and Partners, klientreferens.

Våra specialister inom detta område

 Till alla våra medarbetare

Föredrag