Corporate commercial

"Kunniga och härliga att arbeta med."*

Delphis verksamhetsgrupp för kommersiell avtalsrätt hjälper våra klienter att göra bättre, säkrare och vassare affärer. Inom detta område fungerar vi i allmänhet som klientens rådgivare även i frågor som inte är direkt juridiska; vi är klientens bollplank i strategiska och kommersiella överväganden som får betydelse för det juridiska avtalet.

Ett stort område inom gruppen är handels- och distributionsfrågor. Valet av metod för försäljning påverkar allt från prissättning, tillverkningssätt, logistikfrågor till rent juridiska överväganden. Försäljning ske på många sätt. Antingen genom direkt försäljning till återförsäljare. Eller indirekt, som i modebranschen, där många företag säljer sina produkter genom agenter. Oavsett vilket så är juridiska frågor gällande handel och distribution ofta komplexa. Inte minst eftersom försäljningen i många fall sker över landsgränser. Då måste dessutom tas hänsyn till skillnader i allt från avtalsrätt till konsumentskydd. Dessutom har konkurrensrättsliga regler betydelse. Just därför har vi en grupp av jurister som dagligen bistår våra klienter i en mängd olika branscher i frågor gällande handel och distribution. Vi förespråkar alltid att det är viktigt lägga ned tid på att upprätta ett kommersiellt gångbart avtal och överväga vilka risker företaget är beredd att ta istället för att slentrianmässigt använda mallar och riskera att hamna i omfattande tvister eller förlora affärer på grund av att avtalet är utformat helt till motpartens fördel.


*Chambers and Partners, klientreferens.

Våra specialister inom detta område

 Till alla våra medarbetare

Föredrag