Aktiemarknad

"Levererar genomgående förstklassiga, professionella tjänster."*

Aktiemarknadsrätten har i takt med aktiemarknadens utveckling och internationalisering blivit allt mer komplex. Samtidigt har den fått en allt större betydelse. Det ställer i sin tur stora krav på att vi kan erbjuda våra klienter hjälp och rådgivning gällande aktiemarknadens regelverk och olika aktörer.

Därför har vi ett antal jurister som dagligen hjälper våra klienter med specialistkunskap inom aktiemarknadsrättsliga frågor. Här inkluderas allt från börsintroduktioner, nyemissioner och offentliga uppköpserbjudanden till kontakter med NASDAQ Stockholm, Bolagsverket och Finansinspektionen. Vi är av uppfattningen att vår specialistkunskap inom aktiemarknadsrätt i kombination med ett personligt engagemang och ett starkt nätverk inom berörda myndigheter och organisationer på aktiemarknaden är några av våra allra främsta styrkor.

*Legal 500, klientreferens.

quoteThe lawyers are great - diligent, business-oriented and client-focused.

- Chambers and Partners

Våra specialister inom detta område

 Till alla våra medarbetare

Föredrag