Föredrag

Vi anordnar löpande föredrag med intressanta teman, både externt och runt om på våra olika kontor. Här hittar du mer information och har möjlighet att anmäla intresse att delta.

Aktuella Föredrag

 • Externt: Korruptionsrisken med offentlig upphandling - och hur den kan hanteras

  2017-11-16 / Stockholm

  Inget annat land i Europa har så många överprövningar av upphandlingar som Sverige. Vad kan det bero på? Kan misstanke om korruption vara en grund? Och vad kan vi i så fall vidta för åtgärder?

  Inget annat land i Europa har så många överprövningar av upphandlingar som Sverige. Vad kan det bero på? Kan misstanke om korruption vara en grund? Och vad kan vi i så fall vidta för åtgärder?

  Under seminariet diskuteras korruptionsriskerna i offentlig upphandling ur flera olika perspektiv tillsammans med konkreta tips kring hur såväl upphandlande myndigheter som företag kan arbeta för att minimera riskerna. Även tankar om framtida bestämmelser på upphandlingsområdet presenteras.

  Seminariet är ett samarrangemang mellan Transparency International Sverige, Institutet mot Mutor och AmCham Sweden inom ramen för Tillsammans mot Korruption - ett initiativ för att dela de goda exemplen och stötta i arbetet mot korruption.

  AGENDA:
  07.30 Frukost serveras
  08.00 Tillsammans mot Korruption hälsar välkomna
  08.15 Andrea Sundstrand, Stockholms Universitet, moderator
  Presentationer av:
  Ulrika Sjöholm, Upphandlingsmyndigheten
  Charlotta Lindmark, Trafikverket
  Mats Karlsson, Pfizer
  Anna Ulfsdotter Forssell, Advokatfirman Delphi
  09.15 Frågestund
  09.45 Seminariet avslutas

  Välkomna!

  Till anmälan »